ПоддержатьУкраїнська

Активісти "Стоп корупції" звернулися до КМДА через порушення фінансового законодавства керівництвом КП "КМБТІ"

StopCor
StopCor

StopCor

Активісти 'Стоп корупції' звернулися до КМДА через порушення фінансового законодавства керівництвом КП 'КМБТІ'

Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (далі – Підприємство, КП «КМБТІ»), засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва, відноситься до сфери управління Київської міської ради та підпорядковане Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Київського міського голови, а також Статутом.

Відповідно до п. 3.2. Статуту майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплене за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, передбачені законодавством України та цим Статутом, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника.

Згідно з п. 4.2. начальник і головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності; забезпечення цільового використання закріпленого за підприємством майна територіальної громади міста Києва, бюджетних коштів.

Між Комунальним підприємством «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», в особі директора Ситника Василя Олексійовича, який діяв на підставі Статуту (надалі - КП «АТП»), з однієї сторони та КП «КМБТІ», в особі директора Сенчука Василя Володимировича, який діяв на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір позички від 01.01.2007 № 52 (далі – Договір).

Згідно з п.1.1. КП «КМБТІ» передає, а КП «АТП» приймає в строкове безоплатне користування автомобілі, у кількості визначеній Додатком 1, в технічно справному стані, придатному до експлуатації та використання їх КП «АТП» для обслуговування КП «КМБТІ».

Відповідно до Додатку 1 до Договору позички в користування передані наступні автомобілі:

Opel Vectra, 3.2, державний номерний знак 077-91КІ;

Opel Vectra, 2.2, державний номерний знак 077-92 КІ;

Opel Zafira, державний номерний знак 077-93 КІ;

Volkswagen Passat, державний номерний знак 801-15 КА;

Opel Vectra, 2.2, державний номерний знак АА 77-91 КВ.

Відповідно до п. 3.2.1. Договору позички КП «АТП» зобов’язувався використовувати автомобілі, надані в користування відповідно до їх призначення та умов цього Договору.

Згідно з п. 3.2.2. Договору позички КП «АТП» зобов’язувався нести витрати з:

виплати заробітної плати водіям автомобілів;

проводити заправку автомобілів бензином та технічними маслами;

заміну автошин;

збереження автомобілів.

Крім того, відповідно до п. 3.2.3. Договору позички КП «АТП» зобов’язувався забезпечити місця для стоянки автомобілів.

Одночасно установлено, що 01.05.2009 між КП «АТП», в особі директора Ситника Василя Олексійовича, з однієї сторони та КП «КМБТІ», в особі директора Сенчука Василя Володимировича, з іншої сторони, незважаючи на дію Договору позички, відповідно до якого КП «КМБТІ» передало транспортні засоби безоплатно у користування КП «АТП», а останнє в свою чергу зобов’язувалось нести витрати зі зберігання транспортних засобів, укладено Договір зберігання № 544-9 (надалі – Договір зберігання 1).

Згідно з п. 1.1. Договору КП «КМБТІ» передає, а КП «АТП» приймає на зберігання на закритій автостоянці автотранспортного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3-А, 1 (один) транспортний засіб.

При цьому, згідно з п. 3.1. вартість послуг за 1 (один) місяць зберігання 1 (одного) транспортного засобу становить 750 (сімсот п’ятдесят) гривень 00 коп., ПДВ 20% - 150 (сто п’ятдесят) гривень 00 коп., разом 900 (дев’ятсот) гривень 00 коп.

Додатковою угодою № 1 до Договору зберігання від 10.12.2009 внесено

зміни до Договору зберігання 1, а саме збільшено вартість зберігання до 1200 грн.

19.05.2010 між КП «АТП», в особі директора Ситника Василя Олексійовича, з однієї сторони та КП «КМБТІ», в особі директора Сенчука Василя Володимировича, укладено угоду про розірвання Договору зберігання 1 у зв’язку з відсутністю у КП «КМБТІ» необхідності у послугах зі зберігання.

У подальшому, 25.05.2011 між КП «АТП», в особі директора Ситника Василя Олексійовича, з однієї сторони та КП «КМБТІ», в особі директора Сенчука Василя Володимировича, з іншої сторони, незважаючи на дію Договору позички, відповідно до якого КП «КМБТІ» передало транспортні засоби безоплатно у користування КП «АТП», а останнє в свою чергу зобов’язувалось нести витрати зі зберігання транспортних засобів, укладено Договір зберігання № 544-11 (далі – Договір зберігання 2).

Згідно з п. 1.1. Договору зберігання 2 КП «КМБТІ» передає, а КП «АТП» приймає на зберігання на закритій автостоянці автотранспортного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3-А, 1 (один) транспортний засіб:

Opel Zafira, державний номерний знак 077-93 КІ.

Згідно з п. 3.1. Договору зберігання 2 плата за зберігання транспортних засобів на автостоянці справляється за тарифами, затвердженими КП «АТП».

Вартість послуг за 1 (один) місяць зберігання 1 (одного) транспортного засобу становить 1000 (одну тисячу) гривень 00 коп., ПДВ 20% - 200 (двісті) гривень 00 коп., разом 1200 (одна тисяча двісті) гривень 00 коп.

Додатковою угодою № 2 до Договору зберігання 2 від 26.02.2016 внесено зміни до основного договору, а саме передано на зберігання на автостоянках КП «АТП» 2 (два) транспортні засоби, а саме

на закритій автостоянці Опель Вектра реєстраційний номер 07791КІ;

на відкритій автостоянці Опель Зафіра реєстраційний номер 07793КІ.

При цьому вартість послуг за (1) один місяць зберігання на відкритій стоянці 1 (одного) транспортного засобу становить 600,0 (шістсот) гривень 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% - 100,0 (сто) гривень 00 коп. Вартість послуг за (1) один місяць зберігання на закритій стоянці 1 (одного) транспортного засобу становить 1200 (одна тисяча двісті) гривень 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% - 200,0 (двісті) гривень 00 коп. Разом 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень 00 коп., в т.ч. ПДВ 20 % - 300 (триста) гривень 00 коп.

Крім того, 30.12.2016 укладено Додаткову угоду № 5 до Договору зберігання 2, відповідно до якої внесено зміни до основного договору, а саме

передано на зберігання на автостоянках КП «АТП» 3 (три) транспортні засоби, а саме

на закритій автостоянці Опель Вектра реєстраційний номер 07791КІ;

на закритій автостоянці Опель Вектра реєстраційний номер АА7791КВ;

на відкритій автостоянці Опель Зафіра реєстраційний номер 07793КІ.

Вартість послуг за (1) один місяць зберігання на відкритій та закритій стоянці 1 (одного) транспортного засобу залишилась попередньою, а саме 600,0 (шістсот) гривень 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% - 100,0 (сто) гривень 00 коп. та 1200 (одна тисяча двісті) гривень 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% - 200,0 (двісті) гривень 00 коп. відповідно. Разом вартість послуг зі зберігання 3 транспортних засобів становила 3000 (три тисячі) гривень 00 коп., в т.ч. ПДВ 20 % - 500 (п’ятсот) гривень 00 коп.

Крім того, інвентаризаційною комісією за результатом проведеної на підставі наказу КП «КМБТІ» від 03.11.2016 № 49 інвентаризації виявлено, що один транспортний засіб, а саме Опель Зафіра д.н.з. 077-93 КІ, в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась 09.11.2010, перебуває в технічно несправному стані і непридатний для використання, при цьому строк корисного використання транспортного засобу не закінчився. В подальшому встановлено, що ще два транспортні засоби, які належать КП «КМБТІ», а саме: Opel Vectra, 3.2, державний номерний знак 077-91КІ та Opel Vectra, 2.2, державний номерний знак АА 77-91 КВ, та зберігались в КП «АТП» перебувають в технічно несправному стані.

Слід відмітити, що вартість зберігання транспортних засобів, в тому числі транспортного засобу, який знаходиться в непридатному для використання стані та транспортних засобів, які неможливо використовувати за призначенням у зв’язку з їх технічною несправністю, явно перевищує вартість вказаних послуг в порівнянні з іншими комунальними підприємствами міста Києва, які надають аналогічні послуги.

Також виявлено, що між КП «АТП» та КП «КМБТІ», незважаючи на дію Договору позички, відповідно до умов якого КП «АТП» зобов’язувалось нести витрати з виплати заробітної плати водіям автомобілів та проводити їх заправку і заміну автошин, укладались платні договори про надання послуг з перевезення наземним транспортним засобом від 01.01.2007 № 38, 01.01.2008 № 38, від 02.01.2009 № 38, від 24.12.2009 № 38 та договір про надання транспортних послуг з перевезення наземним транспортом № 38 від 04.01.2016 (надалі - Договір послуг).

Відповідно до п.1.1. вказаного Договору послуг КП «АТП» надає КП «КМБТІ» послуги з перевезення пасажирів наземним транспортним засобом, а КП «КМБТІ» приймає транспортні послуги, надані КП «АТП» та зобов’язується оплачувати вартість прийнятих послуг на умовах вказаного Договору послуг.

Пунктом 1.2. Договору послуг визначено перелік транспортних засобів, якими надаються транспортні послуги згідно умов Договору послуг, а саме :

Opel Vectra, 2.2;

Opel Vectra, 2.2;

Volkswagen Passat 2.7.

Додатком № 1 до Договору послуг визначено Тарифи користування транспортними засобами, відповідно до якого тариф (без ПДВ) за 1 годину користування транспортним засобом становив 66,73 грн., тариф (без ПДВ) за 1 км пробігу Opel Vectra, 2.2 – 2,27 грн., Opel Vectra, 2.2 – 2,16 грн., Volkswagen Passat 2.7 – 2,85 грн.

При цьому, відповідно до наявного в КП «КМБТІ» Розрахунку тарифів на послуги з перевезення легковим автомобілем Opel Vectra, 2.2 та Volkswagen Passat 2.7 в собівартість на 1 км пробігу (без ПДВ) входять витрати на паливо-мастильні матеріали, автомобільні шини, в собівартість за 1 годину користування (без ПДВ) входять витрати з заробітної плати водія, витрати з оплати єдиного соціального внеску, а також загальновиробничі та адміністративні витрати.

Слід відмітити, що на даний час КП «КМБТІ» не може взагалі підтвердити факт надання послуг на перевезення пасажирів (службових осіб КП «КМБТІ») та обсяги наданих послуг у період з 01.01.2007 по 01.01.2017 у зв’язку з відсутністю в КП «КМБТІ» оригіналів документів, що підтверджують надання послуг з перевезення пасажирів.

Крім того встановлено, що між КП «АТП» та КП «КМБТІ» укладались і договори на технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів, а саме договір № 15 від 04.01.2010, № 15/1 від 02.01.2012, № 5-р від 01.01.2013, № 3-р від 03.02.2014. При цьому вартість робіт по деяким з ним становила 100 000 грн. на рік (договір № 15/1 від 02.01.2012).

Відповідно до даних бухгалтерського обліку КП «КМБТІ» у період з 01.01.2007 по 01.01.2017 КП «КМБТІ» перерахувало КП «АТП» грошових коштів на загальну суму 8 754 052,67 грн., в тому числі:

Послуга 2007 (грн.) 2008 (грн.) 2009 (грн.) 2010 (грн.) Перераховано коштів Перераховано коштів Перераховано коштів Перераховано коштів

Автопослуги 557699,39 857609,41 683975,45 861100,48

Зберігання 7200 6000

Інше (т/о,

відрядження,ремонт) 7244,6 7045,03 10145,93 6887,53

Всього 564943,99 864654,44 701321,38 873988,01

Послуга 2011 (грн.) 2012 (грн.) 2013 (грн.) 2014 (грн.) Перераховано коштів Перераховано коштів Перераховано коштів Перераховано коштів

Автопослуги 1052887,57 877730,2 710562,3 862137,24

Зберігання 8670,96 14400 14400,00 14400

Інше (т/о, відрядження,ремонт) 44958,5 20888,74 29163,81 50030,82

Всього 1106517,03 913018,94 754126,11 926568,06

Послуга 2015 (грн.) 2016 (грн.) Всього (грн.) Перераховано коштів Перераховано коштів Перераховано коштів

Автопослуги 855292,36 1033948,09 8352942,49

Зберігання 14400 20400 105270,96

Інше (т/о,

відрядження,ремонт) 124874,26 301239,22

Всього 994566,62 1054348,09 8 754 052,67

Нинішнє керівництво КП «КМБТІ», встановивши наявність вказаних договорів на оплату послуг зі зберігання та перевезення пасажирів, на даний час вживає всіх можливих заходів щодо припинення необґрунтованих витрат КП «КМБТІ».

Так, згідно з листом КП «КМБТІ» від 16.03.2017 № 062/14-3127(И-2017) з додатком (Додаткова угода про розірвання Договору позички від 01.01.2007 № 52) 16.03.2017 Договір позички від 01.01.2007 № 52 розірвано. Згідно з листом КП «КМБТІ» від 16.03.2017 № 062/14-3129 (И-2017) з додатком (Додаткова угода про розірвання Договору послуг з перевезення наземним транспортом від 04.01.20016 № 38) 16.03.2017 Договір послуг від 04.01.20016 № 38 розірвано. Крім того, враховуючи відмову директора КП «АТП» підписати Додаткову угоду про розірвання Договору зберігання № 544-11 від 25.05.2011, КП «КМБТІ» на адресу КП «АТП» скеровано лист від 16.03.2017 № 062/14-3123 (И-2017) з додатком (Додаткова угода про розірвання Договору зберігання № 544-11 від 25.05.2011).

Викладені вище обставини можуть свідчити про безпідставне перерахування КП «КМБТІ» коштів на рахунки КП «АТП» за надання послуг зі збереження транспортних засобів та надання транспортних послуг з перевезення пасажирів.

Таким чином, у період з 01.01.2007 по 27.02.2017 службові особи КП «КМБТІ», діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП «АТП», незважаючи на передачу транспортних засобів, а саме: Opel Vectra, 3.2, державний номерний знак 077-91КІ; Opel Vectra, 2.2, державний номерний знак 077-92 КІ; Opel Zafira, державний номерний знак 077-93 КІ; Volkswagen Passat, державний номерний знак 801-15 КА; Opel Vectra, 2.2, державний номерний знак АА 77-91 КВ, КП «АТП» на безоплатній основі, на підставі договору позички № 52 від 01.01.2007, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, інтересам територіальної громади міста Києва та інтересам КП «КМБТІ», шляхом перерахування коштів на адресу КП «АТП» грошових коштів на

загальну суму 8 452 813, 45 грн. за надання послуг зі зберігання транспортних засобів та перевезення пасажирів, які відповідно до договору позички № 52 від 01.01.2007 повинні були надаватись безкоштовно, заподіяли тяжкі наслідки територіальній громаді міста Києва та КП «КМБТІ», тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

З огляду на викладене,

ПРОСИМО:

1. Перевірити вищевикладені матеріали фінансових порушень з боку службових осіб КП «КМБТІ» в рамках проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КП «КМБТІ» (яка триває в даний момент) Департаментом внутрішнього фінансового аудиту та контролю КМДА.

2. Про результати розгляду звернення та використання нашої інформації при проведенні перевірки, повідомити нас у визначені чинним законодавством строки у письмовій формі.

Другие новости