ПоддержатьУкраїнська

Оголошення про проведення конкурсу для призначення на посади у центральному апараті Державного бюро розслідувань

StopCor
StopCor

StopCor

Оголошення про проведення конкурсу для призначення на посади у центральному апараті Державного бюро розслідувань

З урахуванням набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» оголошується конкурс на зайняття вакантних посад.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» на службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад Директора Державного бюро розслідувань, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Державного бюро розслідувань та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, здійснюється за результатами відкритих конкурсів, що проводяться конкурсними комісіями з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань.

Правові та організаційні засади проведення конкурсу визначені у Порядку проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань (далі – Порядок).

Кваліфікаційні вимоги для зайняття посад у центральному апараті Державного бюро розслідувань затверджено наказом Державного бюро розслідувань.

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;

2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;

4) не пройшла спеціальну перевірку.

Статтею 16 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» визначено, що особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять обов’язкове стажування в Державному бюро розслідувань строком від шести місяців до одного року.

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД

у центральному апараті Державного бюро розслідувань, на зайняття яких оголошується конкурс:

 1. Керівник Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку – 1 посада.

  Перелік документів для участі в конкурсі та строки проведення конкурсу:

  Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 9 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 17 год. 00 хв. 27 березня 2020 року включно.

  Документи можна надсилати поштою (рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу:  вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032. Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): «Конкурсна комісія №1 (центральний апарат)». Контакти робочої групи Конкурсної комісії №1: (044) 299 39 11, електронна адреса:  [email protected]

  Документи можна подавати особисто за адресою: вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, (Державне бюро розслідувань).

  Відповідно до Порядку Конкурсною комісією №1 з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань (далі – Конкурсна комісія №1) було визначено, що особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто або поштовим відправленням з описом вкладення подають до Конкурсної комісії №1 наступні документи:

  1. заява про участь у конкурсі, яка подається у друкованому вигляді, підписана власноруч, за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку;

  2. резюме, у якому зазначається (у хронологічному порядку):

  • прізвище, ім’я, по батькові (попередні прізвища, ім’я, по батькові, дата та місце реєстрації їх зміни, орган, який провів відповідну реєстрацію (за наявності); у разі неодноразових змін прізвища, ім’я, або по батькові вказати всі випадки в хронологічному порядку);
  • дата та місце народження;
  • адреса для направлення поштової кореспонденції (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);
  • адреса за місцем фактичного проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);
  • адреса реєстрації місця проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);
  • адреса електронної поштової скриньки;
  • номери контактних телефонів (мобільний тощо);
  • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • дата набуття (прийняття) громадянства України (у разі якщо громадянство змінювалося, зазначаються дані про попереднє громадянство);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (якщо в установленому порядку особа відмовилася від прийняття реєстраційного номера, зазначається дата відмови та її причини);
  • відомості про отримання відповідного ступеня вищої освіти (назва навчального закладу, серія, номер, дата видачі документу про освіту), інші відомості про отриману освіту;
  • трудова діяльність із зазначенням дати прийому та звільнення;
  • інші знання, вміння, навички тощо.
  • сімейний стан (у разі якщо особа перебуває (перебувала) в шлюбі – зазначається прізвище, ім’я та по батькові  чоловіка/дружини як дошлюбне, так і прізвище після одруження);

  3. копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, відомості щодо реєстрації місця проживання;

  4. копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

  5. копія трудової книжки та копія послужного списку (за наявності);

  6. копія реєстраційної картки платника податків;

  7. довідка уповноваженого органу про відсутність (наявність) судимості (видана станом не раніше ніж за 10 днів до дня оголошення конкурсу);

  8. документи медичних установ установленої форми про проходження психіатричного (за формою №122-2/о) та наркологічного оглядів (за формою №140/о) для роботи в органах ДБР;

  9. копія військового квитка подається військовослужбовцями або військовозобов’язаними у вигляді копій всіх заповнених сторінок відповідного квитка. У разі відсутності у військовослужбовця або військовозобов’язаного військового квитка допускається подання ним копії документа, який його замінює;

  10. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

  11. повідомлення особи, яка претендує на зайняття посади у ДБР, про обмеження, передбачені пунктом 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», та про працюючих у ДБР близьких до неї осіб (згідно з вимогами частини 1 статті 27 Закону України «Про запобігання корупції») за формою, визначеною у додатку 2 до Порядку;

  12. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення влади» за формою, визначеною у додатку 3 до Порядку або копію довідки про результати перевірки;

  13. письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації з метою оцінки готовності до роботи згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних», за формою, визначеною у додатку 4 до Порядку;

  14. фотокартка розміром 4x6 см;

  15. заповнена особова картка за формою, визначеною у додатку 5 до Порядку;

  16. самостійно проведений розрахунок стажу професійної діяльності особи у сфері права та/або на керівних посадах за формою, визначеною у додатках 7-8 до Порядку;

  17. іншу інформацію для підтвердження відповідності вимогам конкурсу.

  Другие новости